Почетна клучни зборови Афродита Шаља-Плавјанска

клучен збор: Афродита Шаља-Плавјанска

Дел од жените уште се без матичен гинеколог, немаат пристап или...

Гинеколошките услуги во државата не се достапни на сите жени подеднакво, а најдискриминирани се жените во руралните средини. Во најголем дел од селата нема...
- Advertisement -

НАЈНОВО