Петковски: Државните извештаи за несреќи на работните места се нецелосни и не ја опишуваат реалната состојба

Во 2022 година нотирани се 22 несреќи на работното место со смртни последици, што ја вбројува Македонија во земјите со висок ризик на работното место. Ова е еден од наодите во последниот годишен извештај на несреќи на работно место на Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР). Истовремено, во него се наведува дека ова е проблем … Продолжи со читање Петковски: Државните извештаи за несреќи на работните места се нецелосни и не ја опишуваат реалната состојба