Видео: Теории на заговор на Интернет и нивното влијание

0
155

Меѓу морето од информации кое стигнува до луѓето на дневна основа, се појавуваат и значаен број на дезинформации или пак теории на заговор кои влијаат на размислувањата и ставовите на дел од публиката. За влијанието на теориите на заговор кое може да го имаат врз младите луѓе или генералната публика, повеќе во видеото на темата изработено од Кристијан Трајчов, учесник во Мрежата на млади новинари.

Ова видео е продукт од проектот “Young Journalists’ Network” имплементиран од Демокраси Лаб. Овој проект е поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторите/ авторите, и не ги одразуваат оние на Владата на САД.